Home
;

Oudercommissie

Binnen ons kinderdagverblijf hebben wij een actieve oudercommissie. Zij hebben maandelijks overleg met elkaar en minimaal viermaal per jaar met de directie van de buitenschoolse opvang.

De oudercommissie stelt zich ten doel:
  • De belangen van de kinderen en hun ouders, waar de oudercommissie aan verbonden is, zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen, daarbij uitgaande dat het welbevinden van het kind centraal staat;
  • te adviseren ten aanzien van kwaliteit en beleid;
  • het bewaken van de uitgangspunten van Eijgenwijze.
Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor alle vestigingen. Mocht je interesse hebben dan kun je hieronder op de e-mailadressen klikken van de desbetreffende locatie.

Je kunt contact zoeken met de oudercommissie via:

Haverleij: OCHaverleij@kinderdagverblijf-dribbel.nl
Matrix: OCMatrix@kinderdagverblijf-dribbel.nl
Engelerhart: OCEngelerhart@kinderdagverblijf-dribbel.nl